ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • สานฝันปันรัก
 • Kickoff 16May67 New
 • ร่วมลงนามถวายพระพร
 • ดาวน์โหลดใบประกาศ ปปง
 • นโยบาย อสส. ปี 2567
 • no gift policy
 • ต่อต้านการทุจริต
 • เจตจำนงสุจริต
 • งดใช้พลาสติก
 • องค์กรคุณธรรม
 • สารนายกรัฐมนตรี

  บริการของเรา

  กฎกระทรวง
  สหกรณ์ดีเด่น
  มาตรฐานสหกรณ์
  องค์กรการเงิน
  ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
  บัตรสมาชิกสหกรณ์
  คู่มือปฏิบัติงาน
  โปรแกรมวิเคราะห์ต้นทุน
  กพง.ขอปัน
  การแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้อำนวยการกอง

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด
  • สงกรานต์
  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับหน่วยงาน 2566
  • วัฒนธรรมองค์กรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
  • บุคลากรดีเด่น "ด้านสุจริต"
  • สงกรานต์

  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับหน่วยงาน 2566

  • วัฒนธรรมองค์กรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ

  • บุคลากรดีเด่น "ด้านสุจริต"

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  MOAC
  CPD
  CAD
  AMLO
  OCSC
  Cgd
  Kpr
  Sahakorn

  เมนูอื่น ๆ

  บ้านมั่นคง
  แท็กซี่ : เดินรถ
  แผนงานโครงการ
  พัฒนาหน่วยงานและบุคลากร
  รับสมัครงาน
  คำถามที่พบบ่อย
  INFO
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม ปปง.

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Facebook กพง.
  Facebook Supermarket
  Tiktok กพง.
  Facebook กรมส่งเสริมสหกรณ์

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
  Copyright all reseve 2022
  ภาพและวิดีโอ จากเว็บไซต์ freepik.com , pixabay.com , flaticon.con

  BACK TO TOP