ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • นโยบาย อสส. ปี 2567
 • no gift policy
 • ต่อต้านการทุจริต
 • เจตจำนงสุจริต
 • งดใช้พลาสติก
 • องค์กรคุณธรรม
 • สารนายกรัฐมนตรี

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้อำนวยการกอง

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด
  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับหน่วยงาน 2565
  • IDOL กพง. ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
  • IDOl กพง. ประจำเดือนเมษายน 2566
  • IDOL กพง. ประจำเดือนมีนาคม 2566
  • วัฒนธรรมองค์กรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับหน่วยงาน 2565

  • IDOL กพง. ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

  • IDOl กพง. ประจำเดือนเมษายน 2566

  • IDOL กพง. ประจำเดือนมีนาคม 2566

  • วัฒนธรรมองค์กรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  MOAC
  CPD
  CAD
  AMLO

  เมนูอื่น ๆ

  กฎกระทรวง
  สหกรณ์ดีเด่น
  มาตรฐานสหกรณ์
  องค์กรการเงิน
  ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
  บัตรสมาชิกสหกรณ์
  บ้านมั่นคง
  แท็กซี่ : เดินรถ
  คู่มือปฏิบัติงาน
  แผนงานโครงการ
  โปรแกรมวิเคราะห์ต้นทุน
  กพง.ขอปัน
  พัฒนาหน่วยงานและบุคลากร
  รับสมัครงาน
  คำถามที่พบบ่อย

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  C5
  C6
  C8
  entry TH

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565  กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
  Copyright all reseve 2022
  ภาพและวิดีโอ จากเว็บไซต์ freepik.com , pixabay.com , flaticon.con

  BACK TO TOP